Różne dokumenty

Akt powołania konwentu Prezesów ZPARP.

Postanowienie w sprawie wpisania ZPARP do KRS.

Zaświadczenie o wpisaniu ZPARP do Rejestru Stowarzyszeń.

Uregulowania dotyczące wykonywania zawodu artysty plastyka (skan dokumentu archiwalnego).

Dokumenty dotyczące zmiany danych w KRS (skan odpisu z dnia 27.05.2014).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz